Zasady współpracy

Świadczenie przez Monikę Polkowską – Kancelarię Radcy Prawnego usług jest związane z wynagrodzeniem dla radcy prawnego każdorazowo ustalane w porozumieniu z Klientem w oparciu o jasne i przejrzyste zasady. Wysokość i forma wynagrodzenia zależą od charakteru powierzanej sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz przewidywanego nakładu pracy.

 Wynagrodzenie jest ustalane po zapoznaniu się ze sprawą (przy jednorazowej sprawie), ewentualnie potrzebami Klienta w zakresie doradztwa prawnego i obsługi prawnej w dłuższym okresie czasu. Dlatego, w zależnie od potrzeb Klienta, też stosujemy następujące systemy rozliczeń:

SYSTEM RYCZAŁTOWY

Obejmujący wynagrodzenie za zlecone zadanie, którego wysokość ustalana jest każdorazowo z Klientem w dwóch wariantach.

ryczałt indywidualny

Wynagrodzenie ustalane jest z Klientem w związku z powierzeniem konkretnej sprawy, w szczególności takiej jak: sporządzenie opinii prawnej, udzielenie porady prawnej, poprowadzenie postępowania sądowego, windykacja roszczeń pieniężnych, udział w negocjacjach. Ustalone wynagrodzenie, niezależnie od nakładu pracy poświęconego sprawie, jest stałe i nie wzrasta ponad umówione honorarium.

stała kompleksowa obsługa prawna

Wynagrodzenie ustalone z Klientem jest stałe i obejmuje ustalony pakiet godzin pracy Kancelarii Radcy Prawnego w każdym miesiącu objętym umową. Taki system rozliczeń pozwala na pełną kontrolę ponoszonych przez Klienta kosztów obsługi prawnej oraz ich optymalizację. Stawka za godzinę pracy Kancelarii w tym systemie jest niższa niż stawka za godzinę pracy w systemie godzinowym.

INNE SYSTEMY WYNAGRODZENIA

SYSTEM GODZINOWY

Obejmuje  obliczenie wynagrodzenia dla Kancelarii Radcy Prawnego w systemie godzinowym, jako iloczynu godzin pracy Kancelarii Radcy Prawnego poświęconych na wykonanie zlecenia powierzonego przez Klienta oraz stawki godzinowej, której wysokość ustalana jest w momencie powierzenia prowadzenia sprawy Kancelarii. Na życzenie Klienta Kancelaria przedstawia szczegółowe zestawienie podjętych czynności po wykonaniu zleconego zadania lub na koniec miesiąca kalendarzowego.

SYSTEM SUCCESS FEE

Obejmuje ustalenie wynagrodzenia Kancelarii Radcy Prawnego w oparciu o niską kwotę wynagrodzenia ryczałtowego w formie zaliczki oraz wynagrodzenia dodatkowego za pomyślny wynik prowadzonej sprawy (tzw. premia za sukces) w ustalonej z Klientem kwocie.

 

Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w zakładce Regulamin. Czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close